Communicatie

Om efficiënt te kunnen communiceren, moeten we goed kunnen luisteren.
Om te kunnen luisteren en begrijpen, moeten we de taal kennen.
Met andere woorden, we moeten elkaars taal spreken.
Als we eenmaal onze beperkingen in dit opzicht kennen, kunnen we er bovenuit stijgen.

Als we in het woordenboek opzoeken wat communicatie betekent, zien we meestal iets als ‘het overbrengen van kennis’.  Maar communicatie gaat net zo goed over luisteren als over praten en ze kan met of zonder woorden plaatsvinden, omdat het een geven en ontvangen van energie is.  Communicatie kan via een innerlijk systeem gaan (zesde zintuig, telepathie helderziendheid, gedachten, emoties) of een uiterlijk systeem (lichaamstaal, spreektaal, aanraking).  Als we de draad kwijtraken hebben we een slechte communicatie en kunnen er problemen ontstaan.  Vanuit het oogpunt van het paard is de communicatie van paard naar mens helder, maar wordt ze vaak door ons niet begrepen.  Onze communicatie naar hen toe is niet altijd even duidelijk en vaak heeft het paard geen idee wat we willen of waarom we iets willen.

bron: Paarden spreken, Margrit Coates